Załącznik nr.2 OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY – Dailymoto.net

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Wzór- Dailymoto.net

Wciskając przycisk poniżej można pobrać wzór dokumentu OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu usługi Wystawienia Ogłoszenia motoryzacyjnego na portalu dailymoto.net, jednocześnie oświadczam iż ww. usługa nie została jeszcze aktywowana, a ogłoszenie nie zostało aktywowane na portalu Dailymoto.net i odstąpienie takie jest zgodne z regulaminem Dailymoto.net (Rozdział 7 regulaminu Dailymoto.net dostępnego pod adresem: https://dailymoto.net/terms/)

…………………………

data i podpis konsumenta