Załącznik nr.1 Cennik Opłat

Załącznik nr.1 Cennik Opłat

 1. Cennik dla osób Prywatnych/Indywidualnych
  • Cennik usługi Dodaj Ogłoszenie:
   • 0 PLN (zero złotych) – za 15-dniowy okres emisji (Pakiet Bezpłatny) i 3 zdjęcia;
   • 14,99 PLN (jedenaście złotych 99/100) brutto – za 30-dniowy okres emisji i 5 zdjęć;
  • Cennik za usługę Wyróżnij:
   • 19,99 PLN (dziewiętnaście złotych 99/100) brutto – za wyróżnienie ogłoszenia
 1. Cennik dla Dealerów
  • Dealer może skorzystać z preferencyjnych warunków cenowych przewidzianych dla oferty dla klientów biznesowych:
   • Pakiet 5 ogłoszeń – do 5 (do pięciu) ogłoszeń motoryzacyjnych – za cenę 109 PLN (sto dziewięć złotych) netto;
   • Pakiet 10 ogłoszeń – do 10 (dziesięć) ogłoszeń motoryzacyjnych – za cenę 209 PLN (dwieście dziewięć złotych) netto;
   • Pakiet 20 ogłoszeń – do 20 (dwadzieścia) ogłoszeń motoryzacyjnych – za cenę 360 PLN (trzysta sześćdziesiąt złotych) netto;
   • Pakiet 30 ogłoszeń – do 30 (trzydzieści) ogłoszeń motoryzacyjnych – za cenę 489 PLN (czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych) netto;
   • Pakiet 40 ogłoszeń – do 40 (czterdzieści) ogłoszeń motoryzacyjnych – za cenę 660 PLN (sześćset sześćdziesiąt złotych) netto;
   • Pakiet 50 ogłoszeń – do 50 (pięćdziesiąt) ogłoszeń motoryzacyjnych – za cenę 760 PLN (siedemset sześćdziesiąt) netto;
   • Pakiet 70 ogłoszeń – do 70 (siedemdziesiąt) ogłoszeń motoryzacyjnych – za cenę 879,90 PLN (osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 90/100) netto;
   • Pakiet 80 ogłoszeń – do 80 (osiemdziesiąt) ogłoszeń motoryzacyjnych – za cenę 904 PLN (dziewięćset cztery złote) netto;
   • Pakiet 100 ogłoszeń – do 100 (siedemdziesiąt) ogłoszeń motoryzacyjnych – za cenę 1030 PLN (tysiąc trzydzieści złotych) netto;
   • Pakiet 130 ogłoszeń – do 130 (sto trzydzieści) ogłoszeń motoryzacyjnych – za cenę 1250,60 PLN (tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 60/100) netto, albo;
   • Pakiet 150 ogłoszeń – do 150 (sto pięćdziesiąt) ogłoszeń motoryzacyjnych – za cenę 1309,5 PLN (tysiąc trzysta dziewięć złotych 50/100) netto

Przy czym wszystkie w/w pakiety dotyczą ogłoszeń motoryzacyjnych publikowanych w ramach usługi „Dodaj Ogłoszenie”, a czas emisji każdego z ogłoszeń motoryzacyjnych wynosi 30 (trzydzieści) dni. Do wskazanych powyżej cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości przewidzianej obowiązującymi przepisami prawa.