Czym jest Przepustnica

Czym jest przepustnica?

Przepustnica jest to element silnika spalinowego, pewnego rodzaju zawór, który dozuje ilość powietrza wpływającego do cylindrów silnika.

Otwarcie przepustnicy czyli tzw. Dodanie gazu, powoduje, że do cylindra dociera więcej powietrza, a wtryskiwacz, lub gaźnik dodaje więcej paliwa do mieszanki powodując mocniejsze spalanie w cylindrze i zwiększenie mocy.

Bardziej otwarta przepustnica + więcej paliwa = więcej mocy w danej chwili.

Otwarciem, lub zamknięciem przepustnicy steruje Manetka.